ЦДГ №34 "Пролетна дъга"

Wednesday, 12.19.2018, 10:41 AM

| RSS | Main | За Нас | My profile | Регистрация | Изход | Вход

Целодневна детска градина № 34 "Пролетна дъга” - гр. Шумен 
отваря врати за деца от 3 до 6 годишна възраст през 1988 година. Тя е една от най-новите в летоброенето на детските заведения в града. В детската градина са обхванати 170 деца разпределени в седем възрастови групи. С децата работят 16 високо квалифицирани учители с натрупан опит за интеркултурна комуникация и овладени стратегии за взаимодействие и сътрудничество с деца и родители.  Високият професионализъм на учителите и прилаганите от тях разнообразни форми и интерактивни методи на работа допринасят за разработване, утвърждаване и популяризиране на иновационни технологии в предучилищното образование. 
 През 2001 година детската градина е приета за член на асоциираните към ЮНЕСО училища. Членството в организацията създава възможност за участие в образователни проекти с национална и международна реализация. Чрез тях се разширява обмена на културни ценности от европейски и световен мащаб. Стимулира се творчеството на децата, издига се до основен приоритет толерантността в общуването . 
 През последните години педагогическия екипът работи по проекти към Световната банка; Фондация "Отворено общество”; Датски проекти по екологично образование; ”Културно наследство и култура на мира” към ЮНЕСКО. Голяма част от проектите допринасят за внедряване на междукултурни образователни технологии с цел превенция на рисковете за деца посещаващи детската градина. 
Цялата педагогическа колегия е активен член на Регионален комитет към БНК – ОМЕП – световна организация за предучилищно образование. Всички учители активно участват в национални и международни научно-практически конференции, където споделят своя опит и дават своя ценен принос за формиране у подрастващото поколение дух на общочовешки ценности, уважение, справедливост, толерантност и съпричастност към световните проблеми на предучилищното образование. 

Звук

Търсене

Статистика


Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Site friends

  • Create a free website